Trường THCS Ea Bung sáng ngày 19/05/2022 tổ chức phong trào trồng cây xanh nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh năm học 2021 – 2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số: 105/PGDĐT, hướng dẫn tổ chức lễ phát động toàn Ngành Giáo Dục và Đào Tạo trồng cây xanh kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2022).

Thực hiện kế hoạch số: 16/kh-thcse,Tổ chức phong trào trồng cây xanh, nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890- 19/5/2022) năm 2022

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng huyện Ea Súp “Xanh, Sạch, Đẹp”

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, trên địa bàn xã về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhà trường triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền về phong trào “trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, trang trọng; không phô trương, lãng phí, hình thức; có sự tham gia tích cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Từ đó làm thay đổi một cách sâu sắc, toàn diện về nhận thức, thái độ, hành vi về môi trường, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường.

Một hình ảnh ngày trồng cây.