Trường THCS Ea Bung

  • Điện thoại: 02623504119
  • Email: thanhdongbvd2@gmail.com
  • Địa chỉ: Xã Ea Bung, huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk