Giới thiệu

 Trường THCS Ea Bung được thanh lập ngày 31/08/1996 với quy mô 7 lớp 219 học sinh và 9 cán bộ giáo viên cơ sở vật chất mới có 2 phòng hoc, 20 bộ bàn ghế học sinh, 2 bộ bàn ghế giáo viên. Tuy cơ sở vất chất con nhiều thiếu thôn. Đời sống của cán bộ, giáo viên của trường rất khó khăn, đa số giáo viên đi dạy băng xe đạp, nhưng với lòng yêu nghề mếm trẻ, các thầy cô luôn hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

  (hình ảnh hoạt động nhà trường tổ chức)

Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước, các cấp các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương cơ sở vật chất nhà trường khang trang hơn trước. Số lượng giáo viên và học sinh cũng tăng lên. Đời sống của cán bộ – Giáo viên được cải thiên. Môn tin học đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Nay nhà trường đã đạt Trường chuẩn quốc gia Cấp độ 1.