Đại hội chi bộ trường THCS Ea Bung, lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo kế hoạch của Đảng bộ xã Ea Bung, ngày 25/07/2022 Chi bộ Trường THCS Ea Bung tổ chức đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2025.

– Tổng số đảng viên là 10, Trong đó: Đảng viên chính thức: 09 đ/c; Đảng viên dự bị: 01 đ/c; Đảng viên Nữ : 04 đ/c; Đảng viên là người dân tộc thiểu số: 02 đ/c.

– Về trình độ văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ của Đảng viên: TN THPT 12/12: 10 đ/c;  Có trình độ ĐH:  09 đ/c; Có trình độ CĐ: 01 đ/c; Có trình độ Trung cấp: 0 đ/c.

Về dự với đại hội có các đồng chí  lãnh đạo Đảng Ủy – HĐND – UBND xã gồm: đ/c: Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy; đ/c: Trịnh Thị Hồng Phương – ĐUV – Trưởng Ban tổ chức Đảng.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Đông báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Đồng chí Vi Thị Hương báo cáo kiểm điểm của của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025. Nhân sự cụ thể của chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 không thay đổi so với nhiệm kỳ trước; cụ thể, đồng chí Nguyễn Thành Đông tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Vi Thị Hương giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Văn Tường Ủy viên.

Một số hình ảnh của Đại hội.