Ngày 13/10/2022, tại Hội trường THCS Ea Bung, Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022 – 2023 nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022-2023.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tham dự Hội nghị đoàn chủ tịch có ông Nguyễn Thành Đông – Hiệu trưởng – Bí thư Chi bộ; bà Ngô Thị Hạnh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở – ông Lê Văn Tường – TT tổ tự nhiên; cùng toàn thể viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Đông- – Hiệu trưởng – Bí thư Chi bộ đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023. Ngoài ra, tại Hội nghị còn thông qua Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021-2022; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021-2022 và phát động phong trào thi đua năm 2022-2023

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022-2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022-2023.

Hội nghị đã thống nhất cao đánh giá kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; kiểm điểm việc thực hiện Báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021-2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác trong năm 2022-2023..